COleClientItem::IsLinkUpToDate

bool IsLinkUpToDate ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır ole madde tarihine kadar ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Ole öğe güncel olup olmadığını görmek için bu işlevini çağırın. Bağlantılı bir madde, kaynak belgenin güncelleştirilmişse güncel olabilir. İçindeki bağlantılar içeren katıştırılmış öğe aynı şekilde eski haline gelebilir. İşlev bir özyinelemeli onay ole madde yok. Aslında bir güncelleştirme gerçekleştirme gibi pahalı olabilir bir ole öğe güncel olup olmadığını belirleme Not.

Bu COleLinksDialog uygulama tarafından otomatik olarak adlandırılır.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleObject::IsUpToDate ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index