COleClientItem::IsInPlaceActive

bool IsInPlaceActive ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır ole madde yerinde aktif ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Ole madde yerinde etkin olup olmadığını görmek için bu işlevini çağırın. Madde yerinde düzenlenmekte olup bağlı farklı mantık yürütmek için yaygındır. İşlev geçerli öğenin durumu activeState ya da activeUIState için eşit olup olmadığını denetler.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetItemState

Index