COleClientItem::GetUserType

void GetUserType ( usercl&asstype nUserClassType, CStringamp; rString );

Parametreleri

nUserClassType

Ole öğenin türünü tanımlayan dize istenen varyantı belirten değer. Bu aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

rString

Ole öğenin türünü tanımlayan dize döndürülecek olan CString nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

"Word belgesi." gibi ole öğenin türünü tanımlayan kullanıcı görünen dize almak için bu işlev çağrısı Bu genellikle sistem kayıt veritabanı giriştir.

Tam tür adı iste&nen ancak mevcut değil ise, kısa adı yerine kullanılır. ole öğe türü için hiçbir giriş kayıt veritabanında bulunamadı ya da ole öğe türü için kayıtlı hiçbir kullanıcı türleri varsa, o zaman kullanıcı türü depolanan ole madde kullanılır. Bu kullanıcı türü adı boş bir dize, nbsp ise; "Bilinmeyen nesne" kullanılır.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleObject::GetUserType ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetType

Index