COleClientItem::GetType

ole_objtype GetType ( ) const;

Dönüş değeri

Aşağıdaki değerlerden birine işaretsiz tamsayı:

Açıklamalar

Ole öğe katıştırılmış veya bağlı veya statik belirlemek için bu işlev çağrısı.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetUserType

Index