COleClientItem::GetLinkUpdateOptions

oleupdate GetLinkUpdateOptions ( );

Dönüş değeri

Aşağıdaki değerlerden birini:

Açıklamalar

Ole öğenin bağlantısını güncelleştirme seçeneği geçerli değerini almak için bu işlevini çağırın. Bu ileri düzeyde bir işlemdir.

Bu işlev COleLinksDialog sınıfı tarafından otomatik olarak adlandırılır.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleLink::GetUpdateOptions ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::SetLinkUpdateOptions, COleLinksDialog

Index