COleClientItem::GetLastStatus

scode GetLastStatus ( ) const;

Dönüş değeri

Bir scode değeri.

Açıklamalar

Son ole işlemini durum kodunu döndürür. bool değeri yanlışveya diğer üye nulldönmek işlevleri döndürür üye işlevler için GetLastStatus daha ayrıntılı hata bilgileri döndürür. Çoğu ole üye işlevleri daha ciddi hatalar için istisnalar atmak dikkat edin. Son bir scode değeri döndüren alttaki ole arama scode yorumunu belirli bilgilere bağlıdır.

scodeile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Platform sdk belgelerinde Yapısı com hata kodları.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index