COleClientItem::GetItemState

UINT GetItemState ( ) const;

Dönüş değeri

COleClientItem::ItemState numaralandırılmış değer aşağıdakilerden biri olabilir: emptyState, loadedState, openState, activeState, activeUIState. Bu durumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı kaplar: Client-madde devletlerin Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Açıklamalar

Ole maddenin geçerli durumunu almak için bu işlevini çağırın. ole maddenin durumu değiştiğinde size bildirilmesini istiyorsanız OnChange üye işlevini kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz: yazı kaplar: istemci-madde devletlerin Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::OnChange

Index