COleClientItem::GetInPlaceWindow

CWnd * GetInPlaceWindow ( );

Dönüş değeri

Maddenin yerinde düzenleme penceresinin bir işaretçi; Maddenin etkin veya kendi sunucusu kullanılamıyor ise, null.

Açıklamalar

Yerinde düzenleme için öğe açılmış pencereye işaretçisi almak için GetInPlaceWindow üye işlevini çağırın. Yerinde etkin olan maddeler için bu işlevi çağrılmalıdır.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::Activate, COleClientItem::Deactivate, COleClientItem::SetItemRects

Index