COleClientItem::GetIconicMetafile

hglobal GetIconicMetafile ( );

Dönüş değeri

Meta dosyası başarılıysa tanıtıcı; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Öğe simgesinin çizim için kullanılan meta dosyası alır. Geçerli simge bir varsayılan simgesi döndürülür. Bu mfc/ole iletişim kutuları tarafından otomatik olarak bilinir ve genellikle doğrudan denir değil.

Bu işlev de daha sonra kullanmak üzere meta dosyası önbelleğe almak için SetIconicMetafile çağırır.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::SetIconicMetafile

Index