COleClientItem::GetDrawAspect

dvaspect GetDrawAspect ( ) const;

Dönüş değeri

SetDrawAspect için referans değerleri listelenen dvaspect numaralandırma arasında bir değer.

Açıklamalar

Geçerli "Boy", ya da öğenin görünümünü belirlemek için GetDrawAspect üye işlevini çağırın. Boy nasıl öğe işlenip belirtir.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::SetDrawAspect, COleClientItem::Draw

Index