COleClientItem::GetDocument

COleDocument * GetDocument ( ) const;

Dönüş değeri

Ole madde içeren belgeyi bir işaretçi. Öğeyi belgenin bir bölümü ise, null.

Açıklamalar

Bu işlev işaretçisi ole öğeyi içeren belgeyi almak için arayın. Bu işaretçi bağımsız değişken olarak COleClientItem yapıcısına iletilen COleDocument nesnesine erişim sağlar.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::COleClientItem, COleDocument, COleLinkingDoc

Index