COleClientItem::GetClassID

void GetClassID ( CLSID * pClassID ) const;

Parametreleri

pClassID

Tür tanımlayıcı işaretçisi sınıf kimliği almak için CLSID CLSIDhakkında daha fazla bilgi için bkz: ole belgeleri.

Açıklamalar

PClassIDtarafından işaret belleğe madde sınıf Kımlığı döndürür. Sınıf kimliği madde düzenlemeleri uygulamayı tanıtan bir 128-bit sayıdır.

Daha fazla bilgi için bkz: IPersist::GetClassID ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index