COleClientItem::GetCachedExtent

bool GetCachedExtent ( LPSIZE lpSize, dvaspect nDrawAspect = (dvaspect) -1 );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; ole öğesi boşsa 0.

Parametreleri

lpSize

Bir boyut yapısı veya boyut bilgileri alacak CSize nesnesi işaretçisi.

nDrawAspect

Alınacak olan sınırları vardır ole madde yönünü belirtir. Olası değerler için bkz: SetDrawAspect.

Açıklamalar

Ole öğenin boyutunu almak için bu işlevini çağırın. Bu işlev, GetExtentile aynı bilgileri sağlar. Ancak, öyle aynı derecede OnChangebaşka ole işleyicilerini işleme sırasında ölçüde bilgi almak için GetCachedExtent arayabilirsiniz. Boyutlar MM_HIMETRIC birimleridir.

GetCachedExtent kullandığı için bu mümkün kullanmak yerine, IViewObject2 arabirimi IOleObject arabirimi bu madde kapsamı almak için. Önceki arama için kullanılan ölçüde bilgi IViewObject2 com nesnesi önbelleğe IViewObject::Draw.

Daha fazla bilgi için bkz: IViewObject2::GetExtent ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::GetExtent, COleClientItem::SetExtent, COleServerItem::OnGetExtent

Index