COleClientItem::GetActiveView

CView * GetActiveView ( ) const;

Dönüş değeri

Bir işaretçiyi görüntülemek için; madde yerinde aktif ise, aksi takdirde null.

Açıklamalar

Madde yerinde aktif olan görünüm döndürür.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::IsInPlaceActive, COleClientItem::GetDocument

Index