COleClientItem::Delete

void Sil ( bool bAutoDelete = gerçek );

Parametreleri

bAutoDelete

Belgeden kaldırılacak öğe olup olmadığını belirtir.

Açıklamalar

Kapsayıcı belgedeki ole öğeyi silmek için bu işlevini çağırın. Bu işlevi sırayla c++ ole madde belgeden kalıcı olarak kaldırma maddesinin silen Release üye işlevini çağırır. Katıştırılmış ole madde madde için yerel veri silinir. O her zaman çalışan bir sunucu kapatır; Bu nedenle, bu madde açık bir bağlantı ise, bu işlevi kapatır.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::Release

Index