COleClientItem::DeactivateUI

void DeactivateUI ( );

Açıklamalar

Ne zaman kullanıcı yerinde etkinleştirilmiş olan bir öğeyi devre dışı bırakır, bu işlevini çağırın. Bu işlev konteyner uygulamasının kullanıcı arabiriminin menüler ve yerinde etkinleştirme için oluşturulmuş diğer denetimleri gizleme özgün durumuna geri yükler.

Bu işlev, madde için geri alma durumu bilgilerini temizlemek değil. Böylece madde hemen devre dışı bırakma sonra konteynerin Geri Al komutu seçilen halinde ReactivateAndUndo sonra sunucu uygulamasında, Geri Al komutu yürütmek için kullanılabilecek bilgileri korunur.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceObject::InPlaceDeactivate ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::ReactivateAndUndo, COleClientItem::Activate

Index