COleClientItem::Deactivate

void Devre dışı bırakma ( );

Açıklamalar

Ole öğeyi devre dışı bırakın ve ilişkili tüm kaynakları boşaltmak için bu işlevini çağırın. Kullanıcı istemci alanının dışında Madde sınırları fare tıklattığında genellikle yerinde etkin ole öğeyi devre dışı. Not ole öğeyi devre dışı bırakılması ReactivateAndUndo üye işlevini çağırmak olanaksız hale geri alma durumuna atacak.

Başvurunuzu geri destekliyorsa, Deactivatedeme; Bunun yerine, DeactivateUI çağrı.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceObject::InPlaceDeactivate ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::ReactivateAndUndo, COleClientItem::DeactivateUI

Index