COleClientItem::CreateStaticFromData

bool CreateStaticFromData ( COleDataObject * pDataObject, olerender hale = olerender_draw, CLIPFORMAT cfFormat = 0, lpformatetc lpFormatEtc = boş );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pDataObject

COleDataObject nesnenin ole madde oluşturulacak olduğu.

İşle

Sunucu ole maddenin nasıl kılacak belirten bayrak. Olası değerler için bkz: olerender ole belgelerinde.

cfFormat

Ole madde oluşturulurken önbelleğe alınmasını Pano veri biçimini belirtir.

lpFormatEtc

İşaretçi bir hale olerender_format ya da olerender_drawise kullanılan formatetc yapısı. Yalnızca cfFormattarafından belirtilen Pano biçimi ötesinde ek biçim bilgisini belirtmek istiyorsanız, bu parametre için bir değer girin. Bu parametreyi atlarsanız, varsayılan değerler formatetc yapısı diğer alanları için kullanılır.

Açıklamalar

Bir COleDataObject nesne statik bir madde oluşturmak için bu işlevini çağırın. Statik bir madde, sunum verilerini ancak yerel verileri içerir; Sonuç olarak, düzenlenemez. Statik bir öğeyi bir rasgele COleDataObject, sadece Panodan oluşturulabilir dışında temelde aynı şekilde CreateStaticFromClipboard budur.

Statik seçildiğinde COlePasteSpecialDialog::CreateItem içinde kullanılan.

Daha fazla bilgi için bkz: OleCreateStaticFromData, olerender, ve formatetc ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::AttachClipboard, COleDataObject

Index