COleClientItem::CreateLinkFromClipboard

bool CreateLinkFromClipboard ( olerender hale = olerender_draw, CLIPFORMAT cfFormat = 0, lpformatetc lpFormatEtc = boş );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

İşle

Sunucu ole maddenin nasıl kılacak belirten bayrak. Olası değerler için bkz: olerender ole belgelerinde.

cfFormat

Ole madde oluşturulurken önbelleğe alınmasını Pano veri biçimini belirtir.

lpFormatEtc

İşaretçi bir hale olerender_format ya da olerender_drawise kullanılan formatetc yapısı. Yalnızca cfFormattarafından belirtilen Pano biçimi ötesinde ek biçim bilgisini belirtmek istiyorsanız, bu parametre için bir değer girin. Bu parametreyi atlarsanız, varsayılan değerler formatetc yapısı diğer alanları için kullanılır.

Açıklamalar

Pano içeriğinden bağlantılı bir madde oluşturmak için bu işlevini çağırın. Genellikle bu işlev ileti işleyicisi Düzen menüsünde Yapıştır komutu çağırdığınız. (Pano bağlanabilir ole öğe içeriyorsa, Bağlantı Yapıştır komutu COleDocument varsayılan uygulamasında etkinleştirilir.)

Daha fazla bilgi için bkz: olerender ve formatetc ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::CanPasteLink, COleClientItem::CreateLinkFromData, COleDataObject::AttachClipboard

Index