COleClientItem::CreateCloneFrom

bool CreateCloneFrom ( const COleClientItem * pSrcItem );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pSrcItem

Çoğaltılacak ole madde işaretçisine.

Açıklamalar

Belirtilen ole öğenin bir kopyasını oluşturmak için bu işlevini çağırın. Kopya kaynağı öğesine aynıdır. Geri alma işlemlerini desteklemek için bu işlevi kullanabilirsiniz.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleClientItem::Create&NewItem

Index