COleClientItem::CopyToClipboard

void CopyToClipboard ( bool bIncludeLink = yanlış );

Parametreleri

bIncludeLink

Bağlantı bilgileri bir bağlantılı Öğenin yapıştırılmasını sağlayan Pano'ya kopyaladıysanız gerçek ; Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

Ole öğeyi Pano'ya kopyalamak için bu işlevini çağırın. Genellikle, bu işlev için Kopyala veya Kes komutlarını ileti işleyicileri Düzenle menüsünden yazarken arayın. Kopyala veya Kes komutlarını uygulamak istiyorsanız, konteyner uygulamasında öğe seçimi uygulamalıdır.

Daha fazla bilgi için bkz: OleSetClipboard ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index