COleClientItem::ConvertTo

bool ConvertTo ( REFCLSID clsidNew );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

clsidNew

Hedef türü sınıf kimliği.

Açıklamalar

ClsidNewtarafından belirtilen türde madde dönüştürmek için bu üye işlevini çağırın. Bu COleConvertDialogtarafından otomatik olarak adlandırılır. Doğrudan çağırmak gerekli değil.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::ActivateAs, COleConvertDialog

Index