COleClientItem::COleClientItem

COleClientItem ( COleDocument * pContainerDoc = boş );

Parametreleri

pContainerDoc

Bu öğeyi içeren kapsayıcı belge işaretçi. Bu-ebilmek var olmak birisi COleDocument türevi.

Açıklamalar

Bir COleClientItem nesnesi oluşturur ve yalnızca c++ nesnesi oluşturur ve tüm ole başlatma gerçekleştirmez kapsayıcı belge koleksiyonuna belge öğeleri ekler. Herhangi bir ek bir null işaretçi aktaryrsanyz, Kapsayıcı belgeye yapılır. Açıkça COleDocument::AddItem çağırmanız gerekir.

Ole madde kullanmadan önce aşağıdaki oluşturma üye işlevleri çağırmanız gerekir:

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDocument, COleDocument::AddItem

Index