COleClientItem::Close

void Kapat ( oleclose dwCloseOption = OLECLOSE_SAVEIFDIRTY );

Parametreleri

dwCloseOption

Yüklenen durumuna döndüğünde bayrak ole madde circumstances altında ne belirten kaydedilir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Yüklenen devlet, diğer bir deyişle, çalışan devlet onun İşleyicisinde Bellek ancak değil çalıştıran sunucunun yüklü ole öğenin durumunu değiştirmek için bu işlevini çağırın. ole madde çalışmadığı zamanlarda bu işlev etkisi yoktur.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleObject::Close ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::UpdateLink

Index