COleClientItem::CanPasteLink

Statik bool pascal CanPasteLink ( );

Dönüş değeri

Bağlantılı bir ole öğeyi Pano'dan yapıştırılabilir, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bağlantılı bir ole madde Panodan yapıştırılan olup olmadığını görmek için bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: OleGetClipboard ve OleQueryLinkFromData ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::CanPaste, COleClientItem::CreateLinkFromClipboard

Index