COleClientItem::CanPaste

Statik bool pascal CanPaste ( );

Dönüş değeri

Katıştırılmış ole öğeyi Pano'dan yapıştırılabilir, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Katıştırılmış ole öğeyi Pano'dan yapıştırılabilir olup olmadığını görmek için bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: OleGetClipboard ve OleQueryCreateFromData ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem::CanPasteLink, COleClientItem::CreateFromClipboard, COleClientItem::CreateStaticFromClipboard, COleDocument

Index