COleClientItem::CanCreateLinkFromData

Statik bool pascal CanCreateLinkFromData ( const COleDataObject * pDataObject );

Dönüş değeri

Konteyner COleDataObject nesneyi bağlantılı nesne oluşturup oluşturamayacağını sıfır.

Parametreleri

pDataObject

COleDataObject nesnenin ole madde oluşturulacak olduğu.

Açıklamalar

Bir konteyner uygulaması belirli COleDataObject nesneyi bağlantılı nesne oluşturabilirsiniz olup olmadığını denetler. COleDataObject sınıfı, veri aktarımı yoluyla çeşitli biçimlerde Pano'dan veri almak için sürükle ve bırak veya katıştırılmış ole öğe kullanılır.

Konteyner etkinleştirmek veya kendi Özel Yapıştır düzenlemek ve düzenlemek Bağlantı Yapıştır komutlarını devre dışı bırakmak için karar vermek için bu işlevi kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: yazı veri nesneleri ve veri kaynakları (ole) Visual c++ programlama Kılavuzu.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject

Index