COleClientItem::CanActivate

sanal bool CanActivate ( );

Dönüş değeri

Yerinde etkinleştirme izni varsa sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Yerinde etkinleştirme ole maddenin kullanıcı istediğinde çerçeve tarafından denir; Bu işlevin dönüş değeri, yerinde etkinleştirme izin verilip verilmeyeceğini belirler. Konteyner geçerli bir pencere varsa varsayılan uygulanması yerinde etkinleştirme sağlar. Kabul veya etkinleştirme isteğini reddettiği için özel mantık uygulamak için bu işlevi geçersiz. Eğer ole maddenin çok küçük ya da şu anda görünmeyen bir etkinleştirme isteği, reddetti.

Daha fazla bilgi için bkz: IOleInPlaceSite::CanInPlaceActivate ole belgelerinde.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index