COleClientItem::AttachDataObject

void &AttachDataObject ( COleDataObjectamp; rDataObject ) const;

Parametreleri

rDataObject

Ole öğeyi veri erişiminin başlatılacak bir COleDataObject nesnesine başvuru.

Açıklamalar

Ole öğesinde verilerine erişmek için bir COleDataObject başlatmak için bu işlev çağrısı.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject

Index