COleClientItem::ActivateAs

bool ActivateAs ( lpctstr lpszUserType, REFCLSID clsidOld, REFCLSID clsidNew );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpszUserType

"Word belgesi." gibi hedef kullanıcı türünü temsil eden bir dize işaretçisi

clsidOld

Öğenin geçerli sınıfının bir başvurusunu kimliği Bir bağlantı olmadığı sürece sınıf kimliği saklı olarak, gerçek nesne türünü temsil etmelidir. Bu durumda, bağlantının başvurduğu öğe CLSID değeri olmalıdır. COleConvertDialog otomatik olarak madde için doğru sınıf kimliği sağlar.

clsidNew

Hedef sınıf kodu başvurusu.

Açıklamalar

Sanki clsidNewtarafından belirtilen türde bir öğe vardı öğeyi etkinleştirmek için OLE'ın nesne dönüştürme özellikleri kullanır. Bu COleConvertDialog::DoConverttarafından otomatik olarak adlandırılır. Bu genellikle doğrudan denir değil.

COleClientItem genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleConvertDialog, COleClientItem::ConvertTo, COleClientItem::Reload

Index