COleChangeSourceDialog sınıf üyeleri

Oluşturucu

COleChangeSourceDialog Bir COleChangeSourceDialog nesnesi oluşturur.

İşlemleri

DoModal Ole kaynağı Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.

Öznitelikler

IsValidSource Kaynak geçerli olup olmadığını gösterir.
GetFileName Dosya adı kaynak adı alır.
GetDisplayName Tam kaynak görüntü adını alır.
GetItemName Madde adı kaynak adı alır.
GetFromPrefix Önceki kaynak önekini döndürür.
GetToPrefix Yeni kaynak önekini döndürür

Veri üyesi

m_cs İletişim kutusunun davranışını denetleyen bir yapıya.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index