COleChangeSourceDialog

COleChangeSourceDialog sınıfı, ole kaynağı Değiştir iletişim kutusu kullanılır. Bu iletişim kutusunda aramak istediğiniz sınıfın COleChangeSourceDialog bir nesneyi oluşturun. Bir COleChangeSourceDialog nesnesi inşa edilmiştir sonra değerleri veya Birleşik denetimler iletişim kutusunda m_cs yapısını kullanabilirsiniz. M_cs yapı türüdür OLEUICHANGESOURCE. Bu iletişim sınıf kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: DoModal üye işlevi.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGESOURCE yapısı kitaplığında ole 2.01 kullanıcı arabirimi.

Ole Özel iletişim kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ole iletişim kutularına Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxodlgs.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDialog

Index