COleChangeSourceDialog::m_cs

Açıklamalar

Bu veri türü bir yapı olan OLEUICHANGESOURCE. OLEUICHANGESOURCE , ole kaynağı Değiştir iletişim kutusunda davranışını denetlemek için kullanılır. Bu yapı üyeleri doğrudan değiştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGESOURCE yapısı kitaplığında ole 2.01 kullanıcı arabirimi.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleChangeSourceDialog::COleChangeSourceDialog

Index