COleChangeSourceDialog::IsValidSource

Bool IsValidSource);

Dönüş değeri

Sıfırdan yeni bir kaynağı geçerliyse, aksi takdirde 0.

Açıklamalar

Yeni kaynak geçerli olup olmadığını belirlemek için bu işlevini çağırın. Sadece DoModal IDOK döndükten sonra bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGESOURCE yapısı kitaplığında ole 2.01 kullanıcı arabirimi.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleChangeSourceDialog::DoModal

Index