COleChangeSourceDialog::GetToPrefix

CString GetToPrefix);

Dönüş değeri

Yeni kaynak önek dizesi.

Açıklamalar

Yeni önek dizesi için kaynak almak için bu işlevini çağırın. Sadece DoModal IDOK döndükten sonra bu işlev çağrısı.

Bu değer doğrudan lpszTo üyesi gelir OLEUICHANGESOURCE yapısı.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGESOURCE yapısı kitaplığında ole 2.01 kullanıcı arabirimi.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleChangeSourceDialog::GetFromPrefix

Index