COleChangeSourceDialog::GetItemName

CString GetItemName);

Dönüş değeri

Madde lakap bölümü COleClientItem kurucusunda belirtilen kaynak görünen adı.

Açıklamalar

Bağlı istemci öğenin görünen adını öğe ad bölümünü almak için bu işlevini çağırın. Dosya lakap madde adı ile birlikte tam görüntü adını verir.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleChangeSourceDialog::GetFile&Name, COleChangeSourceDialog::GetDisplayName

Index