COleChangeSourceDialog::GetFromPrefix

CString GetFromPrefix);

Dönüş değeri

Kaynak önceki önek dizesi.

Açıklamalar

Önceki önek dizesi için kaynak almak için bu işlevini çağırın. Sadece DoModal IDOK döndükten sonra bu işlev çağrısı.

Bu değer doğrudan lpszFrom üyesi gelir OLEUICHANGESOURCE yapısı.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGESOURCE yapısı kitaplığında ole 2.01 kullanıcı arabirimi.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleChangeSourceDialog::GetToPrefix

Index