COleChangeSourceDialog::GetFileName

CString GetFileName);

Dönüş değeri

Dosya lakap kısmı kurucusunda belirtilen COleClientItem kaynak görünen adı.

Açıklamalar

Bağlı istemci öğenin görünen adını dosya adı kısmı almak için bu işlevini çağırın. Dosya lakap madde adı ile birlikte tam görüntü adını verir.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleChangeSourceDialog::GetDisplay&Name, COleChangeSourceDialog::GetItemName

Index