COleChangeSourceDialog::GetDisplayName

CString GetDisplayName);

Dönüş değeri

COleClientItem kurucusunda belirtilen tam kaynak görünen adı (lakap).

Açıklamalar

Bağlı istemci öğenin tam ekran adını almak için bu işlev çağrısı.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleChangeSourceDialog::GetFile&Name, COleChangeSourceDialog::GetItemName

Index