COleChangeSourceDialog::DoModal

virtual int DoModal);

Dönüş değeri

Tamamlanma durumu iletişim kutusu. Aşağıdaki değerlerden birini:

Açıklamalar

Ole kaynağı Değiştir iletişim kutusunu görüntülemek için bu işlev çağrısı.

M_cs yapısı üyeleri belirleyerek çeşitli iletişim kutusu denetimleri başlatmak istiyorsanız, DoModalçağırmadan önce ama sonra iletişim nesnesi oluşturulur yapmalısınız.

DoModal IDOKdöndürürse, iletişim kutusundaki ayarları kullanıcı tarafından girilen veya bilgi almak için üye işlevler çağırabilirsiniz. Aşağıdaki listede adları tipik sorgu işlevler:

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleChangeSourceDialog::COleChangeSourceDialog

Index