COleChangeSourceDialog::COleChangeSourceDialog

COleChangeSourceDialog (COleClientItem * pItem, CWnd * pParentWnd = null);

Parametreleri

pItem

Güncelleştirilecek olan kaynağıdır bağlantılı COleClientItem işaretçisine.

pParentWnd

İletişim nesnesinin ait olduğu üst veya sahibi pencere (türü nesne CWnd) işaret eder. nullise, iletişim kutusunun üst pencere ana uygulama penceresine ayarlanacak.

Açıklamalar

Bu işlev, bir COleChangeSourceDialog nesnesi oluşturur. İletişim kutusunu görüntülemek için DoModal işlevini çağırın.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGESOURCE yapısı ve OleUIChangeSource işlevi ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

COleChangeSourceDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index