COleChangeIconDialog sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_ci İletişim kutusunun davranışını denetleyen bir yapıya.

İnşaat

COleChangeIconDialog Bir COleChangeIconDialog nesnesi oluşturur.

İşlemleri ve özellikleri

DoModal Ole 2 Simge Değiştir iletişim kutusunu görüntüler.
DoChangeIcon İletişim kutusunda belirtilen değişiklik yapar.
GetIconicMetafile Bu madde ikonik formla ilişkili meta dosyası için bir tanıtıcı döndürür.

COleChangeIconDialog genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index