COleChangeIconDialog

COleChangeIconDialog sınıfı, ole Simge Değiştir iletişim kutusu kullanılır. Bu iletişim kutusunda aramak istediğiniz sınıfın COleChangeIconDialog bir nesneyi oluşturun. Bir COleChangeIconDialog nesnesi inşa edilmiştir sonra değerleri veya Birleşik denetimler iletişim kutusunda m_ci yapısını kullanabilirsiniz. M_ci yapısı OLEUICHANGEICONtürüdür. Bu iletişim sınıf kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: DoModal üye işlevi.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGEICON yapısı ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

Ole Özel iletişim kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ole iletişim kutularına Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxodlgs.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDialog

Index