COleChangeIconDialog::m_ci

Açıklamalar

Simge Değiştir iletişim kutusu davranışını denetlemek için yapı türü OLEUICHANGEICON kullanılır. Bu yapı üyeleri doğrudan veya üye işlevleri ile değiştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGEICON yapısı ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

COleChangeIconDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleChangeIconDialog::COleChangeIconDialog

Index