COleChangeIconDialog::GetIconicMetafile

hglobal GetIconicMetafile ( ) const;

Dönüş değeri

İletişim kutusunda Tamam'ıseçerek görevden alındı yeni simgesi, ikonik yönünü içeren meta dosya tanıtıcısına; önce iletişim kutusunda görüntülenen simge olarak aksi oldu.

Açıklamalar

Seçili öğeyi ikonik yönünü içeren meta dosyası için ele almak için bu işlev çağrısı.

COleChangeIconDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleChangeIconDialog::DoModal, COleChangeIconDialog::COleChangeIconDialog, COleChangeIconDialog::DoChangeIcon

Index