COleChangeIconDialog::DoModal

sanal int DoModal ( );

Dönüş değeri

Tamamlanma durumu iletişim kutusu. Aşağıdaki değerlerden birini:

Açıklamalar

Ole Simge Değiştir iletişim kutusunu görüntülemek için bu işlev çağrısı.

M_ci yapısı üyeleri belirleyerek çeşitli iletişim kutusu denetimleri başlatmak istiyorsanız, DoModalçağırmadan önce ama sonra iletişim nesnesi oluşturulur yapmalısınız.

DoModal IDOKdöndürürse, sen-ebilmek seslenmek ayarlarının veya kullanıcı tarafından iletişim kutusuna giriş bilgi almak için diğer üye işlevleri.

COleChangeIconDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COleChangeIconDialog::m_ci, COleChangeIconDialog::DoChangeIcon, COleChangeIconDialog::GetIconicMetafile

Index