COleChangeIconDialog::DoChangeIcon

bool DoChangeIcon ( COleClientItem* pItem );

Dönüş değeri

Sıfır değişiklik başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pItem

Puan madde olan simgeyi değiştirme.

Açıklamalar

DoModal IDOK döndükten sonra iletişim kutusunda seçili bir öğeyi temsil eden simgeyi değiştirmek için bu işlev çağrısı.

COleChangeIconDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleChangeIconDialog::DoModal

Index