COleChangeIconDialog::COleChangeIconDialog

COleChangeIconDialog()COleClientItem* pItem, dworddwFlags=CIF_SELECTCURRENT, CWnd* pParentWnd=boş);

Parametreleri

pItem

Puan öğeye dönüştürülecek.

dwFlags

Yaratılış bayrak, aşağıdaki değerlerden herhangi bir sayı içeren kombine bitwise kullanarak- veya işleci:

pParentWnd

İletişim nesnesinin ait olduğu üst veya sahibi pencere (türü nesne CWnd) işaret eder. nullise, iletişim kutusunun üst pencere ana uygulama penceresine ayarlanacak.

Açıklamalar

Bu işlev yalnızca bir COleChangeIconDialog nesnesi oluşturur. İletişim kutusunu görüntülemek için DoModal işlevini çağırın.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICHANGEICON yapısı ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

COleChangeIconDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem, COleChangeIconDialog::DoModal

Index