COleBusyDialog sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_bz Yapı türü iletişim kutusu davranışını denetleyen OLEUIBUSY.

İnşaat

COleBusyDialog Bir COleBusyDialog nesnesi oluşturur.

İşlemleri

DoModal Ole sunucusu meşgul iletişim kutusunu görüntüler.
GetSelectionType İletişim kutusunda yaptığınız seçimi belirler.

COleBusyDialog ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index