COleBusyDialog

COleBusyDialog sınıfı, ole sunucusu yanıt vermiyor veya sunucu meşgul iletişim kutuları için kullanılır. Bu iletişim kutularını aramak istediğiniz sınıfın COleBusyDialog bir nesneyi oluşturun. Bir COleBusyDialog nesnesi inşa edilmiştir sonra değerleri veya Birleşik denetimler iletişim kutusunda m_bz yapısını kullanabilirsiniz. M_bz yapısı OLEUIBUSYtürüdür. Bu iletişim sınıf kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: DoModal üye işlevi.

&Notnbsp;  Bu sınıf AppWizard tarafından üretilen konteyner kodu kullanır.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUIBUSY yapısı ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

Ole Özel iletişim kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ole iletişim kutularına Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxodlgs.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDialog

Index